DISTRICT OF LAKELAND NO. 521

Serving Emma, Christopher, Anglin & Mcphee Lakes, Elk Ridge Resort & Boreal Forest Region

Recycle Bin Locations

Location Winter Summer
Ambrose Store 4 bin 4 bin
Ambrose Trailor Court 0 bins 1 bin
Anglin Lake 1 bin 1 bin
Bell’s Beach 0 bin 0 bin
Elk Ridge Resort 6 bins 5 bins
LT’s 2 bins 1 bin
Murray Point 1 bin 2 bins
Sunnyside 2 bin 2 bin
Sunset Bay 1 bin 1 bin

Total 18 Bins